Nålfria fillers

Pris: 19 875 SEK (Inkl. moms)
Kursen innefattar teori samt praktik. 
Kursen är upplagd på en dag á 8 timmar.
Inget krav på medicinsk legitimation.

Efter godkänd utbildning erhålles diplom som certifierar kompetens inom Nålfria fillers samt utrustning och fillers av behandlingsvärde ca 15 000 kr.

Intresseanmälan