Filler injektionsteknik grundutbildning

Pris: Grundutbildning 11.950:- SEK (Inkl. moms)
Kursen innefattar teori samt praktik. 
* Behörighet: Legitimerad läkare, tandläkare, sjuksköterska eller tandhygienist

Efter godkänd utbildning erhålles diplom som certifierar kompetens inom Fillersinjektioner.

Aktuella kursdatum: 18-19 jan/2020

Intresseanmälan