Botulinum toxin/Botox-injektioner

En behandling med Botox är en snabb, enkel, smärtfri och säker procedur. Behandlingen tar inte mer än 10-20 minuter.

· Med hjälp av en tunn nål injiceras små mängder Botox i de områden som skall behandlas.
· Eftersom nålen är tunn och endast mycket små mängder vätska injiceras är det upplevda obehaget litet. Man kan likna behandlingssticken med myggbett.
· Bedövning är inte nödvändigt och du kan återgå till dina normala aktiviteter omedelbart efter den korta behandlingen.

Den underliggande ansiktsmuskulaturen är en komplicerad anatomisk karta vilket ställer stora krav på den behandlarens kompetens och erfarenhet.

· Resultatet av en behandling med Botox är beroende av att exakt rätt mängd av det aktiva ämnet injiceras på exakt rätt plats.

Resultaten syns redan efter ett par dagar.

En behandling med Botox är enkel och ger oftast ett både snabbt och bra resultat. Hur länge effekten sitter i är individuell och kan variera från 3-8 månader Resultatet av en behandling med Botox börjar märkas efter 3-10 dagar. Vid behandling av vissa områden kan det ta upp till 14 dagar.

· I normalfallet kvarstår det uppnådda resultatet av en enskild behandling i 3-4 månader. · När rynkorna kommer tillbaka får man göra en ny behandling. För varje gång tenderar varaktigheten att öka.

Här kan du som är Leg sjuksköterska, Leg läkare eller Leg tandläkare utbilda dig i Botox, allt från grunden.

Aktuella kursdatum: 18-19 jan/2020


Intresseanmälan